Čo je telemedicína?

Predstavuje lekársku prax, pri ktorej je lekár prostredníctvom rôznych zariadení a technológií schopný realizovať diagnostiku pacienta na diaľku. Zahŕňa ale omnoho viac, ako len samotný diagnostický proces. Telemedicína umožňuje nastavovať a dynamicky upravovať liečbu, kontinuálne sledovať pacienta bez potreby jeho návštevy v ambulancii, skrátiť v mnohých prípadoch potrebnú dobu hospitalizácie.

Čo je telemon?

telemon je inovatívny program, vďaka ktorému získa subjekt set certifikovaných medicínskych meracích zariadení na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu.
Subjektom môže byť samotný pacient, ale tiež lekár, či zariadenie sociálnych služieb, ktoré vykonáva merania svojim klientom.
Po nameraní telesných hodnôt sa tieto následne pomocou bluetooth technológie prenosom cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme telemon.

Komu ponúkame naše služby

Pacient

V pohodlí domova si podľa presných inštrukcií zmeria v stanovených časoch životné funkcie a <strong>indikátory zdravotného stavu.</strong>

Zistiť viac

Lekár

Má prístup do online platformy telemon. V systéme nastaví rozsahy a kritické hodnoty pre daného
pacienta.

Zistiť viac

Personál DSS

Personálu DSS šetria čas a znižujú množstvo administratívnych úkonov, manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami.

Zistiť viac

Poisťovne

Telemedicína má potenciál vďaka smerovaniu k prevencii udržiavať zdravie pacientov a tým dlhodobo znižovať náklady na prípadnú liečbu.

Zistiť viac

Naši garanti

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov - vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu. V minulosti pracovala ako lekárka v záchrannej službe, viedla Operačné stredisko ZZS a je spoluzakladateľkou organizácie LEAF.

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., vyštudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil na Internom oddelení Hornické nemocnice Karviná a Kardiochirurgické oddelení FN Ostrava a od roku 2004 pracuje v Kardiocentre Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Pôsobil v Salamon Fakeeh Hospital (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia), absolvoval stáže a kurzy v South Tess Hospital Middlesborough England (1992), University Hospital Seattle USA (1996) a Herzzentrum Bad Oyenhausen v Nemecku (1999). Doktor Januška je členom České kardiologické společnosti.

Potrebujete pomôcť?

Zákaznícke centrum telemon je k dispozícii lekárom,
pacientom a zariadeniam sociálnych služieb od pondelka
do piatku v čase: 8:00 hod. – 16:00 hod.