Telemedicína očami slovenských pacientov

Pacienti telemedicíny

Článok uverejnený v odbornom mesačníku Lekárske noviny | September 2022

„Užívam vysoké dávky imunosupresív, ktoré majú mnoho vedľajších účinkov, ako je napr. vysoký krvný tlak, zvýšený cukor, nevoľnosť,  zvýšená teplota atď..  Keď som monitorovaný, lekár má lepšiu vedomosť o zdravotnom stave, možných vedľajších účinkoch a vidí aktuálny zdravotný stav.  Ak by bolo potrebné, vie zasiahnúť. Ja som kľudnejší, keď viem, ako som zdravotne na tom.”


 

Prinášame prvé postrehy pacientov, ktorí sa zapojili do pilotného telemedicínskeho projektu  „Teleme­dicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho sys­tému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID -19“ (TELEMED).

Pýtali sme sa na prvé skúsenosti s meraniami, používaním prístrojov a telemon technológie. Zaujímal nás tiež prístup lekára, ako sa zmenila intenzita vzájomnej komunikácie. No a v neposlednom rade sme boli zvedaví na motiváciu pacienta a jeho vnímanie prínosu telemedicínskej služby v rámci jeho zdravotnej starostlivosti.

Pilotný projekt prebieha na celom území Slovenskej republiky v úzkej spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako sú ambulantní lekári alebo lekári špecialisti.

Ako to celé prebieha

Pacienti u svojho lekára obdržali sady meracích zariadení na domáce použitie. Doma sa pravidelne merajú podľa lekárom stanoveného meracieho plánu. Obsah sady meracích zariadení je vyskladaný podľa diagnózy pacienta. Môže obsahovať prístroje ako je osobná digitálna váha, glukomer, tlakomer, oxymeter, spirometer, EKG monitor a teplomer.

Dáta o pacientovi sú prostredníctvom špeciálne upraveného mobilného telefónu prenášané na portál, kde ich má lekár k dispozícii online. Okrem nameraných hodnôt sleduje históriu meraní, trendy meraní. Lekár si tiež môže generovať reporty, nastavovať rozsahy a kritické hodnoty meraní pacienta, či spôsob identifikácie a zobrazenia kritických hodnôt pacientov.

Pri prenose sú informácie v každom momente šifrované a zabezpečené špeciálnou privátnou sieťou. Spracovávajú sa v dátovom centre, kde sú využívané špeciálne bezpečnostné postupy a technológie a informácie v žiadnom momente neopúšťajú priestor Európskej únie.

Pacient sa meria zväčša niekoľko dní až týždňov podľa jeho diagnózy. Následne sadu meracích zariadení odovzdá lekárovi, od ktorého ju prevezme Zákaznícke centrum telemon a zabezpečí dezinfekciu prístrojov a prípravu na ďalšie použitie.

Ako hodnotia pacienti používanie meracích zariadení

“Používanie meracích prístrojov je jednoduché a zrozumiteľné. Údaje sa do telefónu prenesú automaticky, nemusím nič nastavovať, ani nikde klikať. Meriam sa sám. S disciplínou problém nemám, je to ranná rutina.“

Väčšina pacientov s používaním nepotrebuje pomoc, no niektorí z opýtaných, najmä seniornejší, využívajú pomoc rodiny. Mali sme prípad, kedy zariadenia obsluhoval výlučne syn pacienta a realizoval každé meranie. Mladšie generácie hodnotia používanie ako veľmi jednoduché, problémy nemajú žiadne. Veľmi pozitívne hodnotia možnosť mať chorých rodičov pod kontrolou.

Staršia generácia zo začiatku častejšie využije konzultáciu so Zákazníckym centrom telemon. Po úvodnom zaškolení volajú už zriedka. Súčasťou každej sady meracích prístrojov je prehľadne spracovaný manuál.

„Manuál bol perfektný, veľmi dobre napísaný a fotky v ňom sú jasne výpovedné. Veľmi chválim ten manuál, bol zo všetkého najlepší.“

Čo bolo motiváciou pacientov k používaniu služby telemon

„Chcem prežiť, bol som na tom veľmi zle s pečeňou, bol som už nad jamou, keby včas nezasiahli….“

Pacienti boli v mnohých prípadoch pozitívne ovplyvnení svojím ošetrujúcim lekárom. Potrebovali pochopiť, prečo je telemonitoring pre nich výhodný a v čom môže byť prínosný. Pacienti sa všeobecne cítia pod dohľadom viac v bezpečí a sú pokojnejší, keď vidia, že je všetko v poriadku, prípadne pri zhoršených výsledkoch merania dokážu okamžite konať.

Rovnako rodinní príslušníci pacientov hodnotia službu telemon veľmi pozitívne:

„Mal som otca pod kontrolou. Vedel som, že sa mu nezhoršuje zdravotný stav. To bola tiež výhoda, že sme vedeli, ako to s ním je.“

Aké sú najčastejšie diagnózy, pri korých lekár odporúča svojmu pacientovi vzdialený monitoring

“Namerali mi 17 cukor, bol som na preventívke. Povedali mi, že aj v moči a krvi mám vysoké hladiny cukru a preto som musel navštíviť diabetológa.”

Diabetes je jedným z typických ochorení, kde je pacient pravidelne kontrolovaný a potrebuje vykonávať merania i v domácom prostredí.

Ochorenia, pri ktorých pacientom dokáže telemedicína a vzdialený monitoring priniesť významné benefity, zahŕňajú veľkú skupinu chronických problémov (hypertenzia, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, cirhóza pečene, respiračné ochorenia, obezita….), ďalej sa jedná o infekčné ochorenia, post-covidové stavy, pacientov pred a po operácii, seniorov, či pacientov po hospitalizácii.

Dodržiavanie plánu meraní

“Beriem pravidelne lieky, spolu s ich užitím sa rovno aj zmeriam.”

Stereotyp, zvyk, ranná rutina…. Tak opisujú pacienti zaradenie meraní životných funkcií organizmu do ich bežného života. Nájdu sa aj takí, ktorých meranie obťažuje a preto telemonitoring u lekára odmietnu. Pre lekára je to jasná informácia o tom, ako pacientovi samotnému záleží na tom, aby sa vyliečil. Snaha a záujem by mali primárne vychádzať od pacienta.

Prevažná časť pacientov však veľmi oceňuje možnosť používať meracie zariadenia doma, pretože sami majú informáciu o tom, či je všetko v poriadku.  Pocit akejsi zvýšenej bezpečnosti a spokojnosti v konečnom dôsledku taktiež vplýva na zdravotný stav pacienta.  Pacient na pravidelnú kontrolu k lekárovi prichádza bez stresu a nie je v napätí z toho, či sa pri návšteve ambulancie nedozvie nepriaznivé správy.

Vďaka meraniam doma mám prehľad o tom, že som v poriadku, že mám dobré hodnoty. Potom som kľudnejší a viac rozumiem svojmu zdravotnému stavu. Benefit pre mňa je to, že nemusím byť pred kontrolou u lekára v strese z toho, aké budem mať výsledky, pretože ich poznám z domácich meraní.”

Zmenila sa nejakým spôsobom komunikácia lekára s pacientom?

“Určite komunikujeme častejšie, aj cez smsky. Dokonca mi nasadili aj lieky na tlak, ktoré mi najskôr boli vysadené, no na základe meraní a nameraných hodnôt mi ich vrátili. Sú to lieky od kardiológa.”

Odpoveď na túto otázku bola veľmi individuálna. Medzi pacientami sú takí, ktorých zdravotný stav a jeho zmena si počas vzdialeného monitoringu vyžiada zásah lekára. Mnohí lekári  však s pacientom v období medzi kontrolami v ambulancii komunikovať nepotrebovali.  Dokonca sa v niektorých prípadoch predĺžil interval potrebných návštev pacienta v ambulancii.

Ako hodnotia pacienti inovácie v podobe telemedicíny

“Hodnotím to veľmi kladne. Merania mi vyhovujú aj preto, že nemusím nikam chodiť. Nemusím cestovať a vystavovať sa riziku že sa niečím nakazím. Nerád vysedávam v čakárni plnej ľudí. Odporučil by som to každému, kto má zdravotné ťažkosti.”

Opýtaná vzorka pacientov sa zhodla na pre nich významnom benefite telemonitoringu. Ošetrujúci lekár má o pacientovi lepší prehľad, viac informácií a pacient sa cíti bezpečnejšie pod dohľadom.

Vďační za možnosť využívať telemonitoring sú aj rodinní príslušníci starajúci sa o chorú osobu, na ktorej im záleží. Výsledky meraní sú pod kontrolou. Službu telemon vnímajú ako pomoc a zjednodušenie starostlivosti o seniorov.

Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že vďaka používaniu telemedicínskych zariadení sa ich zdravotný stav zlepšil. Aj to je jeden z cieľov telemedicíny a vzdialeného monitorovania a sledovania pacienta.

“Prinieslo mi to veľa, napríklad viem, aké mám výsledky a keď vidím, že je niečo horšie, môžem zasiahnuť sám. Keď vidím, že mám horší cukor, obmedzím určité jedlá a hneď sa to zlepší. Viem si svoj stav upraviť stravou, to je veľký benefit.”

 

Autor článku: Mgr. Martina Krasňanová, Goldmann Systems