telemon schéma telemonitoringu

Čo je telemon?

telemon je inovatívny program, vďaka ktorému získa subjekt set certifikovaných medicínskych meracích zariadení na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu.

V rámci telemedicíny pokrýva oblasť vzdialeného monitoringu pacientov (telemonitoring).

Subjektom môže byť samotný pacient, ale tiež lekár, či zariadenie sociálnych služieb, ktoré vykonáva merania svojim klientom.

Po nameraní telesných hodnôt sa údaje následne pomocou bluetooth technológie prenosom cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme telemon. Získané dáta sú vďaka vzdialenému prístupu v reálnom čase k dispozícii lekárovi; v prípade DSS zdravotníckemu personálu a zamestnancom.

photo

Portálové riešenie telemon

Portálové riešenie telemon predstavuje platformu vzdialeného pripojenia sa ku zdravotnej karte klienta. Umožňuje online pristupovať k nameraným hodnotám, histórii meraní a pod.
Portálové riešenie zdravotníckemu personálu umožňuje:

 • nastavenie rozsahov a kritických hodnôt meraní pacienta
 • nastavenie spôsobu identifikácie a zobrazenia kritických hodnôt klientov
 • sledovanie trendov nameraných hodnôt
 • generovanie reportov, histórie meraní a pod.

Zdravotnícky personál má možnosť:

 • sledovať nastavené hodnoty a ich trendy
 • zmeniť parametre monitoringu
 • reagovať na namerané kritické hodnoty a následne pomocou krátkej správy upraviť liečbu alebo medikáciu
 • v nadväznosti na informácie získané z aplikácie telemon pozvať pacienta na kontrolu do ordinácie, resp. navštíviť pacienta v zariadení sociálnych služieb
 • spracovať záverečnú správu po ukončení monitoringu, ktorá môže byť doručená inému ošetrujúcemu lekárovi
 • získať informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť zvolať telekonzílium, manažovať interdisciplinárnu kolaboráciu

Zriadenie služby je veľmi jednoduché a rýchle

1. krok

Podpíšete zmluvu o zriadení a využívaní služby

2. krok

Pripravíme set medicínskych zariadení

3. krok

Doručíme Vám balík so zariadeniami

4. krok

Personál Zákazníckeho centra telemon Vám na diaľku pomôže so zaškolením personálu

5. krok

Návody máte stále k dispozícii online

Čo v balíčku telemon získate?

 • Prístup do web aplikácie telemon
 • Mobilný hub (špeciálne prispôsobený mobilný telefón)
 • Sadu certifikovaných medicínskych meracích zariadení
 • Aktiváciu služby do niekoľkých dní, komplexné nastavenie zariadení a podporu nášho Zákazníckeho centra telemon
 • Zaškolenie pracovníkov
 • Služby Zákazníckeho centra telemon 8×5 počas doby prevádzky
 • Spotrebný materiál v štartovacom sete (manžety, baterky, prúžky, …)
Meracie prístroje

Meracie prístroje

K meraniu fyziologických funkcií používame certifikované zdravotné pomôcky vhodné pre telemedicínske riešenia. Každý prístroj je pred odovzdaním pacientovi/klientovi alebo zariadeniu technicky nastavený a pripravený k okamžitému použitiu.

Pacient alebo organizácia dostane sadu zariadení zostavenú individuálne vzhľadom na potreby a diagnózu.

Bezpecnosť telemon

Bezpečnosť

Technológia disponuje najmodernejšími metódami ochrany
zbieraných údajov.
Pri prenose sú informácie v každom momente šifrované a zabezpečené špeciálnou privátnou sieťou. Pri spracovaní
údajov v dátovom centre sú využívané špeciálne bezpečnostné postupy a technológie. Informácie v žiadnom momente neopúšťajú priestor Európskej Únie.