Bezplatné pilotné nasadenie služby telemon

Zvýšenie úrovne starostlivosti o Vašich klientov

Bezplatné 2 mesiace špičkovej telemedicínskej služby telemon

Set medicínskych zariadení ZDARMA

V rámci kampane pre zariadenia a centrá sociálnych služieb poskytujeme bezplatnú možnosť zapojenia sa do pilotného nasadenia telemedicínskej služby telemon.

Jedná sa o inovatívny program, vďaka ktorému získa váš subjekt set medicínskych zariadení na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu vašich klientov. Personál vášho zariadenia veľmi jednoducho a rýchlo nameria klientom telesné hodnoty, ktoré sa následne pomocou bluetooth technológie prenosu cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme telemon. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii zdravotníckemu personálu
a zamestnancom DSS v reálnom čase.

Personálu DSS a zariadeniam sociálnych služieb šetria čas a znižujú množstvo administratívnych úkonov, manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami.

Pre TELEMON sme sa rozhodli aj v Domove sociálnych služieb v Stupave. Na riešení nás zaujala jednoduchosť jeho používania, možnosť rýchlej implementácie do niekoľkých dní, garancia spoľahlivého merania prostredníctvom certifikovaných medicínskych zariadení. A predovšetkým nízka investícia
do vybavenia. telemon je jedno zo šikovných a užitočných riešení, ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov DSS s ohľadom na ich zázemie a komfort.


Mgr. Michal Petrovaj
riaditeľ DSS a ZpS Kaštieľ Stupava

Všetky údaje všetkých klientov
ihneď na jednom mieste

100%
transparentnosť meraní

Rýchle a jednoduché
zaznamenanie údajov

Telemedicína je využiteľná v proaktívnej a intenzívnej starostlivostia tiež v starostlivosti o chronických klientov.

Čo v balíčku TELEMON získate?


 • 2 mesiace BEZPLATNÉHO využívania služby telemon
 • Aktiváciu služby do niekoľkých dní, komplexné nastavenie zariadení a podporu nášho Zákazníckeho centra telemon
 • Prístup do web aplikácie telemon
 • Mobilný hub
 • Sadu medicínskych zariadení
 • Zaškolenie pracovníkov
 • Služby Zákazníckeho centra telemon 8×5 počas doby bezplatnej prevádzky
 • Spotrebný materiál v štartovacom sete (manžety, baterky, prúžky, …)

Možnosť predĺženia využívania služby o 12 mesiacov za špeciálnych podmienok – zľava cca 40% z bežných cien.

Mám záujem o bezplatné zriadenie služby

Pozrite sa, čo manažment a personál DSS oceňuje:


 • Manažment disponuje spoľahlivou kontrolou nad realizovanými meraniami.
 • Chybovosť pri zápise nameraných hodnôt je úplne eliminovaná.
 • Výrazné zefektívnenie práce ošetrovateľov DSS – zníženie administratívnej záťaže pri meraní vitálnych funkcií klientov DSS.
 • Zdravotné sestry na oddelení DSS nemusia namerané hodnoty zapisovať na papier.
 • Automatický zabezpečený prenos údajov do HUBu a okamžitý online prístup k informáciám klienta.
 • Preukázateľná zdravotná starostlivosť o klientov, zvýšenie transparentnosti
 • Pravidelným a častým meraním je možné včas zachytiť zhoršujúci sa stav klienta DSS – predĺžiť jeho pobyt v DSS, zvýšiť jeho kvalitu života a sekundárne znížiť náklady na liečenie ťažkých zdravotných stavov.
 • Zvýšenie kvality úrovne starostlivosti vďaka inovatívnej a modernej telemedicínskej službe
 • Nie je potrebná archivácia množstva tlačených dokumentov.
 • Monitorovanie pacientov je rýchle a pohodlné, eliminuje administratívne úkony.
 • Personál vie pacientom vyhotovovať reporty pre lekárov.
 • Dáta pacientov sú zabezpečené
Chcem to tiež skúsiť

Bezpečnosť a ochrana údajov

Technológia disponuje najmodernejšími metódami ochrany zbieraných údajov. Pri prenose sú informácie v každom momente šifrované a zabezpečené špeciálnou privátnou sieťou. Pri spracovaní údajov v dátovom centre sú využívané špeciálne bezpečnostné postupy a technológie a informácie v žiadnom momente neopúšťajú priestor Európskej únie.

Zriadenie služby je veľmi jednoduché a rýchle

1. krok

Podpíšete zmluvu o bezplatnom zapožičaní a zriadení služby

2. krok

Pripravíme set medicínskych zariadení podľa Vášho výberu

3. krok

Kuriér Vám doručí balík so zariadeniami

4. krok

Personál Zákazníckeho centra telemon Vám na diaľku pomôže so zaškolením personálu

5. krok

Videonávody máte stále k dispozícii online

Medicínske zariadenia, s ktorými pracujeme

K meraniu fyziologických funkcií používame najmodernejšie prístroje vhodné pre telemedicínske riešenia. Každý prístroj je pred odovzdaním klientovi technicky nastavený a pripravený k okamžitému použitiu. Ponúkame možnosť zostaviť individuálne sady pre dlhodobé merania jednotlivých klientov.

Zdarma Vám poskytneme na obdobie dvoch mesiacov:

 

Kompletná ponuka našich zariadení

Vašu individuálnu sadu si môžete vyskladať z tejto ponuky zariadení:

Portálové riešenie telemon


Portálové riešenie telemon predstavuje platformu vzdialeného pripojenia sa ku zdravotnej karte klienta. Umožňuje online pristupovať k nameraným hodnotám, histórii meraní a pod.

Portálové riešenie zdravotníckemu personálu umožňuje:

 • nastavenie rozsahov a kritických hodnôt meraní pacienta
 • nastavenie spôsobu identifikácie a zobrazenia kritických hodnôt klientov
 • sledovanie trendov nameraných hodnôt
 • generovanie reportov, histórie meraní a pod.

Zdravotnícky personál má možnosť:

 • sledovať nastavené hodnoty a ich trendy
 • zmeniť parametre monitoringu
 • reagovať na namerané kritické hodnoty a následne pomocou krátkej správy upraviť liečbu alebo medikáciu
 • v nadväznosti na informácie získané z aplikácie Telemon pozvať pacienta na kontrolu do ordinácie, resp. navštíviť pacienta v zariadení sociálnych služieb
 • spracovať záverečnú správu po ukončení monitoringu, ktorá môže byť doručená inému ošetrujúcemu lekárovi získať informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť zvolať telekonzílium, manažovať interdisciplinárnu kolaboráciu
 • získať informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť zvolať telekonzílium, manažovať interdisciplinárnu kolaboráciu

Vďaka telemedicíne je v DSS napríklad tiež možné včasne identifikovať zhoršenie zdravotného stavu.


Staré čínske príslovie hovorí:

„Začni kopať studňu skôr, ako si smädný“.

V rámci prevencie sa zdravotnícky personál zaujíma nielen o to, čo je už u pacienta zjavné, ale aj to, čo sa ešte neprejavilo, no je možné na základe získaných informácií a dát predvídať. Ochorenie je tak možné eliminovať skôr, ako sa v plnom rozsahu prejaví. Telemedicína tak môže podporiť postupný presun od liečenia k udržaniu zdravia.

 

Objednať službu

Máte otázky?

Všetky Vaše otázky profesionálne zodpovie Váš obchodný partner