Potrebujete pomôcť?

Zákaznícke centrum TELEMON je k dispozícii lekárom, pacientom a zariadeniam sociálnych služieb od pondelka do piatku v čase:

8:00 hod. – 16:00 hod.

Vaši konzultanti

Miroslava

Jaroslava

Dana

Telefónny kontakt na našich poradcov:
+421 2 6544 03 45

Ako vám môžeme pomôcť?

Zákaznícke centrum pre pacienta
Zákaznícke centrum pre lekára
Zákaznícke centrum pre DSS

Zákaznícke centrum pre pacienta

Váš Lekár Vám odovzdal HUB (špeciálne prispôsobený mobilný telefón s nainštalovanou aplikáciou) a sadu meracích zariadení podľa Vašich individuálnych potrieb a zdravotného stavu.
Od lekára ste dostali telefonický kontakt na naše Zákaznícke centrum TELEMON, prosím, kontaktujte nás, ak sme Vám nezavolali my.

Naučíme Vás:

 • Ako pracovať so zariadeniami
 • Vysvetlíme si postup meraní a overíme funkčnosť
 • Zrealizujeme spolu prvé merania
 • Skontrolujeme prenos dát do HUBu a na portál TELEMON
 • Prejdeme si spolu plán meraní

Ak by ste v priebehu používania zariadenia mali akýkoľvek problém, môžete naše Zákaznícke centrum TELEMON kontaktovať v uvedenom čase.

Na Zákazníckom centre TELEMON pacientom neposkytujeme:

 • Konzultácie k zdravotnému stavu
 • Vyhodnotenie nameraných údajov
 • Úpravy meracích plánov
 • Akékoľvek zásahy do liečby pacienta

Zákaznícke centrum pre lekára

Lekárom poskytujeme technickú podporu a pomoc pri práci s portálom TELEMON. Okrem toho sa staráme o pacientov po technickej stránke a poskytujeme im plnú podporu (napr. pri zadávaní pacientov, tvorbe reportov a pod.). Pacient pri technických problémoch nekontaktuje lekára, ale Zákaznícke centrum. To znamená, že lekár sa stará LEN o zdravotný stav pacienta.

Zákaznícke centrum TELEMON poskytuje tieto služby:

 • Zaškolíme pacienta na prácu so zdravotníckymi pomôckami
 • Zaškolíme pacienta na prácu s HUBom
 • Riešime následné technické problémy so zariadeniami, s prenosom dát
 • V prípade nefunkčnosti zdravotníckej pomôcky zabezpečíme jej výmenu, komunikujeme priamo
  s pacientom, do procesu nezapájame lekára
 • Zákaznícke centrum poskytuje služby telefonicky alebo mailom

Zákaznícke centrum pre DSS

Naše Zákaznícke centrum je k dispozícii personálu zariadení sociálnych služieb, seniorských domov, DSS a pod..
V úvode spolupráce pre Vás nastavíme zariadenia a HUB a taktiež zaškolíme presonál.

Následne radi poskytneme nasledovnú podporu:

 • Technickú pomoc so zariadeniami
 • Poradenstvo a podporu pre prácu s HUBom a portálom TELEMON
 • Výmenu zariadení v prípade potreby