Bezplatný pilotný projekt TELEMON

Bezplatné pilotné nasadenie služby telemon

V rámci kampane pre zariadenia a centrá sociálnych služieb poskytujeme bezplatnú možnosť zapojenia sa do pilotného nasadenia telemedicínskej služby TELEMON.